Výdaje

Rozpočet fondu navrhuje správní rada fondu podle předpokládaných příjmů a výdajů fondu. Rozpočet fondu schvaluje diecézní biskup. Aktivity a činnosti podporované fondem jsou součástí rozpočtu Biskupství brněnského.

Výdaje jsou soustředěny do tří oblastí:

knezi

Kněžím

Podpora kněží je prioritní výdaj fondu. Výdaje v této oblasti mohou zahrnovat:

  • Náklady na mzdy a výdaje spojené s duchovní formací a vzděláváním kněží

Služba kněží je pro život diecéze nezastupitelná. V současné době působí v 451 farnostech naší diecéze 333 kněží.

 

 

Plánové výdaje 2017 
Příspěvek z fondu v roce 2017 činí 15,5 mil. Kč.
farnost

Farnostem

Farnost je konkrétním místem, kde křesťan žije svou víru, proto její zajištění je druhou priotu fondu.      

  • Technická a ekonomická agendy farností 

V rámci podpory farností zajišťuje diecéze pro jednotlivé farnosti vedení nezbytné technické a ekonomické agendy. Součástí této agendy je vedení podvojného účetnicví, odborná pomoc při opravách a stavebních investicích, administrace dotačních titulů, správa majetku apod. Tyto činnosti jsou svěřeny odborníkům, kteří jsou v přímém kontaktu s kněžími ve farnostech.

 

 

 

Výdaje farnosti 2017
Příspěvek z fondu pro rok 2017 činí 5,75 mil. Kč.
dieceze

Diecézi 

Každý rok je podpořen projekt, který odpovídá na aktuální pastorační potřeby a výzvy v diecézi.

  • Semináře pastoračního plánování

Cílem projektu je pomocí jednodenního semináře, který se bude konat na čtyřech místech brněnské diecéze, seznámit členy pastoračních rad farností, popř. zástupce jednotlivých farností s problematikou pastoračního plánování a tak přispět k oživení farností. V návaznosti na tyto semináře se uskuteční několikadenní seminář pro kněze se stejnou tematikou. 

 

 

 

 

Výdaje diecéze 2017
Příspěvek z fondu pro rok 2017 činí 0,25 mil. Kč.

 

Děkujeme za Vaši podporu

Administrace | Biskupství brněnské 2017