Příjmy

dary

DARY

Každý může podle svých možností přispět libovolnou částkou do fondu a tak se podílet na životě církve. Dárcům registrovaným jako donátoři zašleme roční potvrzení o daru. Pokud dárce uvede farnost, bude dar započten k uvedené farnosti.

Každý je zván, aby se podle svých možností zapojil do jednoho z dárcovských programů a stal se donátorem naší diecéze.

Staňte se donátorem

prispevky

STÁLÉ PŘÍSPĚVKY FARNOSTÍ

Každoroční povinné příspěvky farností jsou především projevem vzájemné solidarity a spoluzodpovědnosti. Výše příspěvku je stanovena podle počtu dospělých osob při nedělní bohoslužbě a podle hospodaření s farním majetkem. Do počtu osob nejsou zahrnuty děti do osmnácti let. Počty osob vychází z údajů za poslední dvě sčítání návštěvníků nedělních bohoslužeb. Aktuální výše příspvěku na započtenou osobu činí dvěstěosmdesát korun za rok.

Výše příspěvků byla projednána v kněžské a ekonomické radě brněnské diecéze.

sbirky

VYHLÁŠENÉ KOSTELNÍ SBÍRKY

Jedná se o vyhlášenou účelovou sbírku na podporu fondu, která se bude konat ve všech kostelích brněnské diecéze. Do této sbírky může každý přispět podle svých možností. Výnos sbírky se v jednotlivých farnostech započítá do stálého příspěvku farnosti. O sbírce jsou farnosti předem informovány a obdrží k ní propagační materiály.

​V roce 2017 se tato sbírka uskuteční v neděli 24. 9. 2017.

 

Na zajištění podporovaných aktivit jsou pro rok 2017 předpokládané příjmy fondu ve výši 21,5 mil. Kč.

Děkujeme za Vaši podporu

Administrace | Biskupství brněnské 2017