Poslání a cíle

Tři cíle fondu

zarovka

Zlepšit existující systém příspíváni na diecézi

Jedním z důvodů vzniku fondu bylo zlepšit stávající systém fungování takzvaného příspěvku na potřeby diecéze. Zřízení fondu a změny s tím související mají přispět k tomu:

► aby podpora diecéze nebyla záležitostí jen anonymního příspěvku farností, ale postupně se stávala projevem osobní spoluzodpovědnosti každého věřícího,

► aby výše příspěvku farností nebyla stanovena plošně deseti procenty z příjmu farností, jak tomu bylo doposud, ale aby reflektovala lidskou a ekonomickou situací farností,

► aby se posílila ekonomická soběstačnost diecéze a zvýšila se informovanost o využití získaných prostředků.

donator

Velká rodina malých dárců 

Hlavním cílem fondu je podporovat dobrovolné dárcovství a vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na životě diecéze a chtějí ji podporovat. Zapojit se může každý, komu není lhostejná budoucnost naší diecéze. Tato rodina dárců ochotných podporovat život církve má pro její život větší hodnotu než dary samotné. Dárci-donátoři mají možnost svůj dar nechat započíst ve prospěch své farnosti a tak snížit její celkový roční příspěvek.     

 

 

hriste

Jeden tým pod Božím vedením 

Jsme zvyklí nazývat církev Kristovým tělem, Boží stavbou nebo jinými biblickými obrazy. Církev a potažmo diecézi však  můžeme přirovnat i k sportovnímu týmu, který vede Duch Svatý. On si nás vybral, sestavil a chce nás vést k vítězství. Každý z nás má přitom jinou roli a jiné schopnosti. Každý se podílí na hře jiným způsobem a měrou. Občas si nemusíme rozumět se spoluhráči, občas si můžeme dokonce dávat i vlastní góly. Přesto jsme na svůj tým hrdí, chceme mu být věrni a chceme ho podporovat.

 

 

Děkujeme za Vaši podporu

Administrace | Biskupství brněnské 2017